RegulaminREGULAMIN REZERWACJI USŁUG I ZADATKÓW W SALONIE „Studio Urody MLS”
 
1. Studio Urody MLS zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości 50,00 zł brutto na poczet wykonywanych usług.
System zadatków na poczet usług dotyczy głównie rezerwacji na soboty.

2. Zadatek na poczet usług można wpłacić w salonie urody „Studio Urody MLS” zlokalizowanego w Łodzi na Osiedlu Zielony Romanów
ul. Romanowska 55E lok. 6 w godzinach pracy salonu w formie gotówki lub kartą płatniczą. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek lub/i potwierdzenie wpłaty zadatku.

3. Zadatek na poczet usług można dokonać w formie przelewu bankowego na wskazane poniżej dane rachunku bankowego:

Numer konta: 93 1020 3408 0000 4302 0292 3886
Odbiorca:  Salon kosmetyczny MLS Małgorzata Stępień-Hentszel 
Kwota zadatku: 50,00 ZŁ
Tytuł przelewu: ZADATEK, JAKA USŁUGA, DATA WYKONANIA USŁUGI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA BĘDZIE REALIZOWAŁA ZADATEK

4. Studio Urody MLS zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientek/Klientów do dokonywania rezerwacji i nie stawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy salonu. 

5. Kwota wpłacanego zadatku odliczana będzie od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej. Wówczas otrzymuje paragon na dopłacaną kwotę za usługę.

6. Zadatek jest bezzwrotny (nie jest zwracany Klientowi/Klientce), jeśli Klient/Klientka nie poinformował/a Pracownika salonu o anulowaniu rezerwacji na 3 dni (72h) przed planowanym terminem realizacji usługi na poczet której zadatek był wpłacony. Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania zostanie niewykorzystany przez żadnego innego klienta.

7. Studio urody MLS informuje, że wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inną Klientkę/Klienta lub na inny termin usługi – wystarczy poinformować Pracownika salonu nie później niż 3 dni (72h) przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie transferu zadatku na inną osobę (koleżanka, rodzina itp.) lub o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

8. Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

9. Studio urody MLS zastrzega sobie prawo do poboru zadatków również w innych terminach, jeśli wystąpi taka potrzeba.